piatok 30. augusta 2013

smútok.

Čo by sme mali robiť, keď sme úplne zlomení, s náladou pod psa?
Áno, aj takéto nálady stretajú kresťanov. Povedala by som, že niekedy možno častejšie ako iných ľudí.

1) Ísť za ľuďmi aby nám s tým pomohli. Proste sa vyrozprávať alebo len byť s človekom, ktorého máme radi. Aby sme vedeli, že pri nás niekto stojí a na veci nie sme samy.
Je to účinný spôsob a väčšinou (aspoň v mojom prípade) ma daný človek rozveselí a ja som rada že som za ním išla.
2) Modlitba. Niekedy chceme byť len samy a rozprávať Bohu o svojom trápení. Málokedy nám príde okamžitá jasná odpoveď, no my vieme, že nás Boh počul a je to v jeho rukách nech sa deje čokoľvek. Či sme si to u neho niečím pokašľali alebo sme len zle naladení a myslíme na všetko pesimisticky... Vieme, že keď sa Mu zveríme, je to u Neho. Nemusí nám vždy odľahnúť. Možno aj po modlitbe sa cítime rovnako, ale môžeme vedieť, že to je u Neho. To je viac než dosť. (Napríklad pre mňa, sú podobné situácie najsilnejšie na čas s Bohom. Potom ešte keď som z niečoho užasnutá. V tom strede, keď sa cítim normálne alebo nijako, to nie je žiadna sláva. V tom sa potrebujem zlepšiť a ak to niekto číta, tak by som poprosila o modlitby za to.)
3) Čítanie Biblie. Keď som JA v nálade pod psa, rada si čítam svoje obľúbené pasáže alebo jednoducho zadám do googla formulku ako: Encouraging bible verses. Alebo podobne. Prečítam si to a niekedy z mojej nálady pod psa vznikne užasnutosť alebo vďačnosť.A našla som aj niečo takéto. Inšpirácia.
Môže to byť niečo, čo mi v budúcnosti pomôže dostať sa z pocitu pod psa alebo z melancholickej nálady. 13 biblických veršov ako prekonať sklamanie.

dúha.

"Dúha je optický úkaz vznikajúci v atmosfére Zeme. Vznik dúhy je spôsobený disperziou slnečného svetla prechádzajúcim kvapkou. Predpokladom pre vznik dúhy je prítomnosť vodných kvapiek v atmosfére a Slnka, ktorého svetlo cez kvapky môže prechádzať." -Wikipedia
Toto hovorí Wikipedia. Ak mám byť úprimná, polovici tých slov nerozumiem a nedávajú mi zmysel. Keby som sa niekoho opýtala, čo dúha je a povedal by mi túto poučku, o chvíľu by som na to zabudla a znova sa pýtala čo dúha je. Prečo vzniká.

Väčšina ľudí, keď vidí dúhu sú v úžase. Z toho, aké to je krásne, farebné, optimistické v daždivom dni. Vyčaruje nám to úsmev na tvári v deň, keď je všetko pochmúrne. Keď padá obloha a ľudia majú tendenciu schovať sa pred tým. Zabaliť sa do deky, sadnúť do gauča, uvariť si čaj a počúvať kvapky, ktoré klopú na okno a neskôr ním aj stekajú.
Niektorí ľudia v tieto dni majú chuť v daždi tancovať, behať, skákať. Sú rôzne skupiny ľudí. No v jednom sme rovnakí. Všetkých (aspoň si to myslím) nás fascinuje ten farebný oblúk v našom obzore. Keď vidíme dúhu, všetci stojíme s úsmevom na tvári a jajkáme a ochkáme nad krásou toho zjavenia.
No nie všetci myslia na to, čo dúha znamená.

Keď dúhu vidím ja, som z nej v úžase tak ako všetci. No pri tom mi je do plaču z toho, akou krásou nám Boh pripomína zmluvu, ktorú s nami uzatvoril.

"Uzatváram svoju zmluvu s vami i s vaším potomstvom a so všetkými živými bytosťami, čo sú s vami, s vtáctvom, s dobytkom a so všetkou divou zverou, čo je s vami, so všetkým čo vyšlo z korábu, so všetkou zverou zeme. Uzatváram s vami svoju zmluvu, že voda potopy už nezničí nijakého živého tvora a nebude už potopy, ktorá by zničila zem. Boh povedal: Toto je znamením zmluvy, ktorú uzatváram medzi mnou a vami a všetkými živými tvormi, čo sú s vami, pre všetky budúce pokolenia: Svoju dúhu som položil na oblak, aby bola znamením zmluvy medzi mnou a zemou. Kedykoľvek nahromadím mračná nad zemou a na oblaku sa ukáže dúha, rozpomeniem sa na svoju zmluvu medzi mnou a vami a všetkými živými tvormi; voda už nebude potopou na zničenie všetkých živých tvorov. Keď sa na oblaku ukáže dúha, pozriem na ňu a rozpomeniem sa na večnú zmluvu medzi Bojom a každým živým tvorom na zemi. Boh povedal Noachovi: Toto je znamenie zmluvy, ktorú som ustanovil medzi mnou a každým živým tvorom na zemi." -Genezis 9/9-17
Vždy keď vidím dúhu, spomeniem si na zmluvu, ktorú s nami Boh uzatvoril. A myslím aj na to, že presne v tom istom okamihu Boh myslí na tú istú zmluvu, ktorú s nami uzatvoril.
Niečím tak nádherným nám Boh pripomína zasľúbenie, vďaka ktorému sa nemusíme báť. Nemusel to robiť. Mohol s nami len uzatvoriť zmluvu a nič viac. Či by sme na to pamätali alebo nie, to by bolo na tom, ako pozorne by sme čítali Bibliu alebo poznali tento príbeh. No on nám chcel dať nejakú pripomienku. Je to nezvratné a trvalé, kým Zem bude existovať. V pochmúrnom dni plnom dažďa máme dúhu, ktorá nám hovorí, že dážď skončí a nebude našou záhubou. Dúhu, ktorá nám rozjasní deň tak ako jeho zasľúbenie.